PERES

Peres: Abat, Blanquilla, Conference, Llimonera, Williams. Les peres és un dels productes que més comercialitzem.

Treballem amb molts magatzems privats i cooperatives dedicades exclusivament a la pera.